Anställningsbidrag inom handeln

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet är en studie av alla nya anställningsbidrag inom handeln, hotell- och restaurangbranschen, städbranschen och bemanningsbranschen i Helsingborg år 2016. Jämförelser görs mellan dessa branscher även på riksnivå, liksom mellan olika delbranscher inom handeln.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/012021/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • anställningsbidrg
  • handel
  • subventionerad anställning
  • nystartsjobb
  • instegsjobb
  • Arbetsförmedlingen
  • städbranschen
  • hotell- och restaurangbranschen
  • bemanningsbranschen