Antiklerikalism och religionskritik i Norden under 1800- och 1900-talet

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Religionskritiken och dess konsekvenser är ett aktuellt tema. Attentatet på satirtidningen Charlie Hebdo i Paris i januari 2015 fick västvärldens medieetablissemang att sluta upp till försvar för yttrandefriheten, men samtidigt aktualiserades frågan om gränserna för denna frihet. Problematiken aktualiserades på nytt i samband med attackerna i Köpenhamn några veckor senare. Det finns alltid bestämda gränser för yttrandefriheten, vilka förändras över tid och anpassas efter det politiska system som råder. Sådant som på olika sätt ifrågasätter eller hotar den rådande värdegrunden är inte tillåtet. I vårt demokratiska samhälle är rasismen ett exempel på en sådan otillåten opinionsyttring, medan hädelse och kritik av den av staten sanktionerade religionsformen intog samma ställning i det äldre samhället. Kritiken mot kyrkan och den religiöst motiverade samhällsordningen spelade en viktig roll i den samhällsomdaning som brukar betecknas som sekularisering och som innebar att stat och politik alltmer frikopplades från kyrka och religion.

Det är denna kulturella förändringsprocess som det planerade forskningsprojektet avser belysa genom att utifrån en rad olika aspekter undersöka antiklerikalismen och den religionspolitiska kritiken i de nordiska länderna från slutet av 1700-talet och fram till idag. Vilka konkreta uttryck tog sig antiklerikalismen i de nordiska länderna? Hur och med vilket syfte användes den i politisk och kyrkopolitisk debatt och retorik? Vilken roll spelade den religionskritiska debatten för utvecklingen inom de nordiska folkkyrkorna? Och hur artikulerades antiklerikalismen i skönlitteraturen och den religiösa populärlitteraturen? Dessa frågor bildar utgångspunkten för våra undersökningar, som syftar till att kasta nytt ljus över de utvecklingsprocesser och den diskursiva kamp som lett fram till dagens sekulära samhällsordning.

Populärvetenskaplig beskrivning

Kritiken mot kyrkan och den religiöst motiverade samhällsordningen spelade en viktig roll i den samhällsomdaning som brukar betecknas som sekularisering och som innebar att stat och politik alltmer frikopplades från kyrka och religion. Det är denna kulturella förändringsprocess som det planerade forskningsprojektet avser belysa genom att utifrån en rad olika aspekter undersöka antiklerikalismen och den religionspolitiska kritiken i de nordiska länderna från slutet av 1700-talet och fram till idag.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/09/012017/12/31

Fria nyckelord

  • Antiklerikalsm, kristendom, statskyrkosystem, väckelse, sekularisering