Antologi med fokus på praktisk pedagogisk utveckling i pandemitider

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Under de senaste tre läsåren (2019-2022) har vi på institutionen avdelningarna för ABM och Digitala kulturer samt Förlags- och bokmarknadskunskap genomfört ett antal anpassningar och utvecklingar av undervisningen digitalt och analogt på grund av pandemin. Vi redigerar nu en antologi som samlar dessa erfarenheter i en volym.

Under pandemin har undervisningen på dessa tre avdelningar fått göras om, vilket har lett till nya pedagogiska arbetsförhållanden och praktiker. Antologin ska reflexivt dokumentera de pedagogiska erfarenheter och insikter som gjorts. Projektet är nytänkande i förhållande till vår egen miljö i så måtto att ingen sådan publikation tidigare föreligger. Samarbete har förekommit på forskningssidan men inte inom ramen för pedagogisk utveckling.
Utgångsläget och perspektivet är också unikt då det delvis är färgat av negativa inslag avkris och stress som i majoriteten av fall utmynnat i kreativa lösningar. Vi vill här inte väja för att inkludera och berätta om detta svåra, det som inte fungerade och det som helst inte ska upprepas. Med tanke på att samtliga institutioner inom HT-fakulteten högst troligt delat liknande erfarenheter ser vi att våra insikter kan vara till gagn och av relevans även för andra undervisningsmiljöer då de kan fungera som konkreta exempel på hur
undervisning kan tillvarata den digitala utveckling som gjorts under pandemin.
Vi har som mål att inkludera vetenskapliga texter såväl som alternativa genrer för berättande, som exempelvis essäer och bildcollage. Antologin är en vidareutveckling av ett tidigare pedagogiskt utvecklingsprojekt som finansierats av GUN. Vi vill nu inkludera fler erfarenheter och fler kollegor.

Populärvetenskaplig beskrivning

Under de senaste tre läsåren (2019-2022) har vi på institutionen avdelningarna för ABM och Digitala kulturer samt Förlags- och bokmarknadskunskap genomfört ett antal anpassningar och utvecklingar av undervisningen digitalt och analogt på grund av pandemin. Vi redigerar nu en antologi som samlar dessa erfarenheter i en volym.

Under pandemin har undervisningen på dessa tre avdelningar fått göras om, vilket har lett till nya pedagogiska arbetsförhållanden och praktiker. Antologin ska reflexivt dokumentera de pedagogiska erfarenheter och insikter som gjorts. Projektet är nytänkande i förhållande till vår egen miljö i så måtto att ingen sådan publikation tidigare föreligger. Samarbete har förekommit på forskningssidan men inte inom ramen för pedagogisk utveckling.
Utgångsläget och perspektivet är också unikt då det delvis är färgat av negativa inslag avkris och stress som i majoriteten av fall utmynnat i kreativa lösningar. Vi vill här inte väja för att inkludera och berätta om detta svåra, det som inte fungerade och det som helst inte ska upprepas. Med tanke på att samtliga institutioner inom HT-fakulteten högst troligt delat liknande erfarenheter ser vi att våra insikter kan vara till gagn och av relevans även för andra undervisningsmiljöer då de kan fungera som konkreta exempel på hur
undervisning kan tillvarata den digitala utveckling som gjorts under pandemin.
Vi har som mål att inkludera vetenskapliga texter såväl som alternativa genrer för berättande, som exempelvis essäer och bildcollage. Antologin är en vidareutveckling av ett tidigare pedagogiskt utvecklingsprojekt som finansierats av GUN. Vi vill nu inkludera fler erfarenheter och fler kollegor.
Kort titelPedagogik och pandemi i praktiken
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2022/04/012023/09/30

Fria nyckelord

  • digital undervisning
  • pandemi
  • pedagogik
  • arbetsmiljö
  • studerandemiljö