Antonymer i engelska och svenska

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Trots dess fundamentala roll som en organiserande och begränsande faktor för utvecklandet av ett språks vokabulär har relativt lite forskning intresserat sig för antonymi, vare sig med hjälp av empiriska metoder eller korpusbaserade tekniker. Syftet med detta projekt är att utforma och genomföra elicitation experiment med antonymer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2004/01/012006/12/31