AquaClim: building a better climate with water research

 • Paul, Catherine (PI)
 • Diehl, Stefan (Handledare)
 • Aspegren, Henrik (Biträdande handledare)
 • Puculek, Sebastian (Projektkoordinator)
 • Keucken, Alexander (Biträdande handledare)
 • Jönsson, Karin (Handledare)
 • Chan, Sandy (Biträdande handledare)
 • Hedström, Annelie (Handledare)
 • Dalameh, Sahar (Handledare)
 • Petterson, Thomas (Handledare)
 • Bergstedt, Olof (Forskare)
 • Norström, Anna (Biträdande handledare)
 • Larsson, Gunnar (Biträdande handledare)
 • Karpousoglou, Timos (Biträdande handledare)
 • Sandberg, Marcus (Biträdande handledare)
 • Ek, Kristina (Biträdande handledare)
 • Herman, Inga (Biträdande handledare)
 • Lidelöw, Sofia (Biträdande handledare)
 • Torisson, Fredrik (Biträdande handledare)
 • Sundin, Anna-Maria (Biträdande handledare)
 • Pericault, Youen (Biträdande handledare)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

A national research school supporting PhD students and supervisors with salary, courses, networking across the boundaries between industry and academia, and disciplines.
Kort titelAquaClim
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/01/012027/12/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Sweden Water Research AB
 • Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB)
 • Svenskt Vatten Utveckling
 • Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
 • KTH Royal Institute of Technology
 • Luleå University of Technology
 • Sydvatten AB
 • Uppsala universitet
 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
 • Luleå MiljöResurs AB (Lumire)

Finansiering

 • FORMAS, The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Naturresursteknik
 • Samhällsbyggnadsteknik
 • Annan teknik