Arkeologi och etik

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Vilken är bakgrunden till vilka frågor arkeologer väljer att ställa och vilka de undviker att ta tag i? Syftet med den här studien är att undersöka faktorerna som avgör vad arkeologer gör, och vad arkeologer inte bryr sig om att göra.

Ur ett pliktetiskt perspektiv sätter lagar, förordningar och riktlinjer av olika slag ett ramverk för hur en arkeolog bör agera.

I det här projektet granskas den bakomliggande arkeologiska kunskapssynen ur ett konsekvensetiskt perspektiv. Vilka kulturella filter eller kognitionspsykologiska perspektiv finns bakom de stereotyper, som utvecklats och fortfarande finns kvar sedan 1800-talets begynnande arkeologiska vetenskap? På vilket sätt spelar en genusproblematik in? Dessa frågor besvaras genom analys av grafiska illustrationer av människor från 1800-talet fram till idag. Finns det etiska och politiska ställningstaganden finns bakom illustrationerna?

Det övergripande syftet är att granska och att utvärdera den arkeologiska yrkesrollens etiska dimensioner.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2003/01/012013/12/31