Arkivförteckning över Riksarkivets bestånd beträffande de osmanska provinserna

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet ämnar att på dokumentnivå undersöka och förteckna de specifika arkiv i Riksarkivets bestånd som berör de osmanska provinserna Alger, Tunis och Tripoli, samt det självständiga Marocko, under framför allt tidigmodern tid.

Det senaste tjugo åren har forskning om relationen mellan Europa, den islamiska världen och framför allt Nordafrika under 1600- och 1700-talen fått en ökad uppmärksamhet. Undersökningarna behandlar ofta transkulturella förbindelser, sjöfart och ekonomiska system på global, regional och lokal nivå, allt från att diskutera hur dessa genererar konflikter eller samarbeten eller gett upphov av representationer av den andre i konst eller litteratur. Detta bara för att nämna några fält som växer och som innefattar källmaterial i svenska arkiv. Trots det växande forskningsläget är den utländska användningen av svenskt källmaterial rörande Nordafrika nästan obefintlig. Källmaterialet är även mycket litet känt i Sverige. En naturlig förklaring kan vara att nordafrikanska, franska och anglosaxiska forskare under modern tid helt enkelt uteslutit att intressant material finns i Sverige, inte minst sedan 1800-talets koloniala företag osynliggjorde mindre staters historiska verksamhet i regionen. Gustaf Fryksén och Joachim Östlund har båda varit verksamma de senaste åren med forskning kring de tidigmoderna förbindelserna mellan Sverige och Medelhavsvärlden och Nordafrika och Levanten i synnerhet. Att försöka öka medvetandet kring Sveriges historia i Medelhavsregionen har varit en stor del av arbetet och kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del i den gemensamma satsningen. Kring den forskning som bedrivits finns ett växande nätverk av experter i Sverige och utlandet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31