Projektinformation

Beskrivning

I teknikprojektet inom eChildHealth fokuserar vi på eHälso-lösningar för familjer i vårdsituationer där de kan dra nytta av förbättrade kommunikationsmöjligheter med vården. Vi undersöker och testar möjligheterna att hitta tekniska lösningar som är a) effektiva att utveckla, b) lätta för alla inblandade att använda, c) lättillgängliga för familjerna, och d) effektiva för personalen att använda. En metod vi använder för att åstadkomma detta är att låta användarna vara delaktiga i designprocessen redan från början, och samla in deras återkoppling på tidiga lösningsprototyper. I praktiken lånas surfplattor ut till familjer så att de kan testa prototyperna i verkliga situationer; med dedikerade surfplattor undviks ekonomiska krav på familjerna samtidigt som krav gällande säkerhet och integritet kan uppnås. Baserat på återkopplingen kan prototyperna förbättras i upprepade omgångar.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/01 → …