Arkiv kulturrevolutionen

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

”Arkiv Kulturrevolutionen” har initierats vid Lunds universitetsbibliotek i syfte att tillgängliggöra och bevara kulturarvsmaterial utgivna av mass-organisationer och gräsrötter under den s.k. ”Stora proletära kulturrevolutionen” i Kina, 1966-1976. Projektet är f.n. unikt i sitt slag och större mängder material av detta slag från denna period i Kinas historia finns endast tillgängligt på ett fåtal platser i världen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/08/012018/06/01