Projektinformation

Beskrivning

De-eskalering, minskning, av behandling är aktuellt för utvalda bröstcancerpatienter eftersom prognosen för de flesta är mycket god. Inom kirurgi har detta koncept redan accepterats då kompletterande axillutrymning efter metastas i sentinel node studeras i flera internationella studier. Även betydelsen av portvaktskörtelbiopsi diskuteras eftersom >70% av patienterna är körtelnegativa och har då ingen nytta av ingreppet, men kan få bieffekter. Vår studie syftar till att integrera patientrelaterade, mammografiska och tumörrelaterade faktorer för att förutsäga körtelstatus och kan bli ett viktigt användarvänligt beslutsstöd inom ramen för kliniska studier för att avstå portvaktskörtelbiopsi.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/12/132021/12/31

Finansiering

  • Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi