Konstbaserad hållbarhetsforskning för de globala hållbarhetsmålen (Arts4SDGs)

Projekt: Övrigt

Projektinformation

Beskrivning

I projektet kommer vi att utvärdera, på ett deltagarinriktat sätt, möjligheter för konstbaserad hållbarhetsforskning, och i ett större perspektiv gränssnittet konst-vetenskap (konst som använder den senaste globala förändringsforskningen och forskning som använder konst som en förbindelselänk för undersökning och reflektion) att mobilisera grupp- och socialt engagemang för att förverkliga de globala målen.

Vår premiss är att nya sätt att bedriva forskning och engagemang är nödvändiga inom hållbarhet. Av den anledningen är projektet stadigt rotat i konstnärliga och kreativa praktiker, som ett sätt att kunna ta ett öppet, gynnande, fantasirikt och tvärvetenskapligt angreppssätt vad gäller undersökningar som omfattar marginaliserade perspektiv.

Projektet kommer att skapa en unik global plattform för att lära hur konstbaserade forskningsmetoder och kreativa praktiker kan stödja förverkligandet av de globala målen. Den långsiktiga visionen är att bli en övergripande och dynamisk läroresurs för de som använder sig av konst i miljö- och hållbarhetsforskning, för att stödja deras åstadkommande av de globala målen.
Kort titelArts4SDGs
AkronymArts4SDGs
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/12/012020/02/29

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • Hållbarhet
  • konst
  • globala målen