Kognitiv funktion hos människor med och utan självskadebeteende

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Självskadebeteende är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården och förknippat med för tidig död i såväl suicid som till följd av andra sjukdomar. Evidensbaserad behandling för självskadebeteende finns, men upp till 1/3 avslutar inte given behandling. I syfte att kunna anpassa erbjuden behandling önskar vi undersöka hur psykiatriska patienter med pågående självskadebeteende skiljer sig från patienter som slutat skada sig, patienter som aldrig skadat sig och friska personer. Sammanlagt 300 personer kommer inkluderas. Syftet är att undersöka skillnader i exekutiva funktioner, funktionsnivå i vardagen, personlighetsdrag samt funktionella och strukturella skillnader vid hjärnavbildning. Resultaten kan ge konkreta förslag på hur behandlingar bör anpassas för att fler ska ha god effekt.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/09/10 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Fria nyckelord

  • Självskadebeteende