Assessment of the PFAS treatment methods and PFAS analysis in water and sediment

Projekt: Uppdragsforskning

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/10/122021/09/13

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Räddningstjänsten Storgöteborg
  • WIN - Water Innovation Accelerator

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturresursteknik
  • Vattenteknik