Projektinformation

Beskrivning

LTH/Lunds universitet har tillsammans med RISE, Malmö universitet och Uppsala universitet/Campus Gotland beviljats medel för att driva den praktiknära forskarskolan ASSURE - Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration inom ramen för Formas utlysning Praktiknära forskarskolor för hållbart samhällsbyggande.

Populärvetenskaplig beskrivning

Den praktiknära forskarskolan ASSURE - Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration - kommer att utveckla nya kunskap om hållbar renovering och omställning av byggnader, kvarter och stadsdelar.
Kort titelASSURE - Hållbar renovering och omvandling av städer
AkronymASSURE
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/01/012027/12/31

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fria nyckelord

  • Renovaring, transformation