Astrobiologi: dåtid, nutid, och framtid

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Finns det liv i rymden? Vilka förutsättningar krävs det för att liv ska uppstå? Hur ska vi kunna finna det? Nu ska ett antal Lundaforskare försöka ge ett svar på dessa frågor. Detta är den största satsningen någonsin i astrobiologi vid Lunds universitet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012011/12/31