Att avlyssna folkviljan: Gallupundersökningen som statistisk attraktion och vetenskap 1941-1955

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

I slutet av 1941 öppnade Svenska Gallupinstitutet AB i syfte att göra opinions- och marknadsundersökningar med hjälp av de metoder för representativt urval som utvecklats i USA under 1930-talet. De dags- och veckotidningar som abonnerade på företagets undersökningar började snart att publicera dem som en form av intresseväckande innehåll. Undersökningarna rörde en mängd olika ämnen, exempelvis politiska åsikter, konsumtionsmönster och mediebruk, och karaktäriserades som en form av journalistiskt intresseväckande "populärsociologi". Samtidigt användes denna undersökningsteknologi för marknadsundersökningar, och framåt 1950-talet så växte det akademiska intresset för att använda metoderna för att vetenskapligt undersöka samhället.

Denna avhandling syftar till att studera gallupundersökningen som ett nytt medium under 1940- och 1950-talet, när dess betydelse och användning ännu var odefinierad och under förhandling. Med hjälp av medie- och kunskapshistoriska perspektiv vill jag undersöka hur denna medieteknologi samverkade med andra medier, vad den tänktes ha för betydelse och hur den förändrade villkoren för kunskap om och mediering av samhället.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/09/01 → …

Fria nyckelord

  • Mediehistoria