Att motverka skatteflykt – en komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk

Filter
Föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Sökresultat