Att motverka skatteflykt – en komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk

Projekt: Avhandling

Filter
Forskning eller undervisning vid extern organisation

Sökresultat