Att skapa en bättre arbetsmiljö i hemtjänsten - participativt förändringsarbete i praktiken.

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/10/012020/09/30

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Teknik och teknologier