Attityder som analysverktyg

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Projektet syftar till att utveckla verktyg för att analysera attityder i kommunikation. Ansatsen är att försöka kombinera attitydbegreppet från Kenneth Burkes symboliska handlingsteori med mer strukturellt fokuserade teorier av europeiskt snitt. Attitydbegreppets status och funktion i Burkes teorier behöver förklaras inom ramen för avhandlingsarbetet. I nuläget är ingången till kombinationen med övrig teori i första hand Bourdieus habitusbegrepp. Analysverktygen tillämpas på olika material, som Mona Sahlins tobleronetal och teveprogrammet Grannfejden. Strävan är att materialet i första hand ska vara sådant som redan är behandlat med andra retoriska analysmetoder. Syftet med det valet är att metodens användbarhet ska kunna värderas i relation till andra metoder.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/09/012019/08/06