Audio description for accessible communication/ Syntolkning för tillgänglig kommunikation

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Tvärvetenskapligt samverkansinitiativ vid Lunds universitet

Populärvetenskaplig beskrivning

I takt med digitalisering och tekniska möjligheter ökar antalet bilder och deras komplexitet. Hur kan bilder tillgängliggöras så att personer med synnedsättning får information och tillgodogör sig innehåll? Syntolkning och bildbeskrivning erbjuder ökad förståelse, rikare upplevelse och spelar viktig roll för inkludering.
Vi skapar en mötesplats där forskare, syntolkar, utbildare och användare samverkar kring forskning och utveckling av syntolkning, bildbeskrivning och tillgänglig kommunikation.
Kort titelAudio description for Accessible Communication
AkronymADACOM
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/012024/06/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Swedish Agency for Accessible Media
  • National Agency for Special Needs Education and Schools, SPSM
  • Synskadades riksförbund
  • Unga med synnedsättning
  • Syntolksutbildningen
  • Punktskriftsnämnden - Myndigheten för tillgängliga medier