Projektinformation

Beskrivning

Forskningsmålet är att -hitta mekanismer på cell- och molekylnivå som orsakar de nedbrytande sjukdomar som drabbar hjärnans basala ganglier, främst Parkinsons och Huntingtons sjukdom. -att utveckla nya behandlingar som antingen påverkar utvecklingen av sjukdomen eller reparerar den redan skadade hjärnan -att uppfinna, förfina och använda kliniska instrument som ska hjälpa till med att ställa en exakt diagnos och ge ledtrådar till vad som orsakar sjukdomarna. samt att undersöka interaktioner mellan avancerad biomedicinsk och bioteknologisk forskning och samhället i ett kulturellt sammanhang: bioetik, patienters förväntningar, politiskt beslutsfattande och hälsoekonomi.
AkronymBAGADILICO
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/07/012018/06/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi
  • Neurovetenskaper
  • Teknik och teknologier
  • Humaniora
  • Naturvetenskap