Barn i familjehem.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

I projektet har barns rättsliga ställning i familjehem utretts ur ett rättsligt perspektiv.

Populärvetenskaplig beskrivning

In this project, children in foster care has been analyzed from a legal perspective.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2002/11/012005/12/31

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • socialrätt, barn, familjehem