Barn i beredskap

Projektinformation

Beskrivning

I detta forskningsprojekt undersöker jag kampanjer riktade till barn och ungdomar i Sverige under andra världskriget med fokus på civilt beredskapsarbete, insatser för jordbruket, luftskydd och luftbevakning. Undersökningen syftar till att kartlägga både hur detta arbete organiserades och hur barn och ungdomar agerade inom ramen för dessa kampanjer.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/12/012021/12/01

Nyckelord

  • barn- och ungdomshistoria
  • andra världskriget
  • samhällsberedskap