Mot en hållbar livsstil - tillsammans

Projekt: Uppdragsforskning

Projektinformation

Beskrivning

Mot halverade utsläpp och ökad välmående

Tillsammans med projektpartners vidareutvecklas BeChange beprövade koncept för att stärka människor att bli klimatambassadörer och sätta fart på klimatomställningen. Projektet genomförs under 2022.

För individens skull och för kommunen och samhällets skull.

Tre av fyra svenskar är oroliga för klimatet och miljön. Samtidigt är det bara var femte svensk som tycker att de agerar så hållbart som de skulle vilja. Bristen på stöd för livsstilsförändringar gör att många känner sig överväldigade och ger upp. Nästan hälften av svenskarna uppger att de har upplevt klimatångest. (Svensk miljömärkning, 2021

I gapet mellan hur människor skulle vilja leva och hur de faktiskt lever finns ett engagemang som med stöd och coachning kan omsättas i handling, minskade utsläpp och ökat välbefinnande för den enskilda individen.

Populärvetenskaplig beskrivning

Mot halverade utsläpp och ökad välmående

Tillsammans med projektpartners vidareutvecklas BeChange beprövade koncept för att stärka människor att bli klimatambassadörer och sätta fart på klimatomställningen. Projektet genomförs under 2022.

För individens skull och för kommunen och samhällets skull.

Tre av fyra svenskar är oroliga för klimatet och miljön. Samtidigt är det bara var femte svensk som tycker att de agerar så hållbart som de skulle vilja. Bristen på stöd för livsstilsförändringar gör att många känner sig överväldigade och ger upp. Nästan hälften av svenskarna uppger att de har upplevt klimatångest. (Svensk miljömärkning, 2021

I gapet mellan hur människor skulle vilja leva och hur de faktiskt lever finns ett engagemang som med stöd och coachning kan omsättas i handling, minskade utsläpp och ökat välbefinnande för den enskilda individen.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012022/12/31

Finansiering

  • Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)