Sexuella minoriteter, homofobi and sexuell hälsa och rättigheter i Östafrika

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

The overall objective of this project is to analyze how homophobia affects and determines the sexual and reproductive health and rights of sexual minority populations in Uganda and Tanzania. Data collected by the supervisors (Agardh and Ross) from the two countries will be analyzed using both quantitative and qualitative methods.

The specific aims are:

1 To analyze the associations between unmet sexual health counseling needs and experience of same–sex sexual behaviors among university students in Uganda (2013)
2 To analyze discrimination of men who have sex with men – in the health care system in Tanzania
(2014)
3 To investigate stigma and homophobia among health care providers (2015)
4 Evaluate a model of stigma management with focus on sexual minority groups in a homophobic environment (2016)

Populärvetenskaplig beskrivning

Homo- och bisexuella personer (HB) tillhör några utav de grupper som har sämst hälsotillstånd jämfört med den generella populationen. Studier från USA och Sverige har påvisat högre grad utav stress, rökning, drog/alkoholkonsumtion, astma, självmordstankar och kardiovaskulära sjukdomar bland homo- och bisexuella män och kvinnor jämfört med den heterosexuella populationen. Vad gäller HIV och AIDS, har homo- och bisexuella grupper drabbats hårt. I många länder minskar prevalensen hos den generella befolkningen medan den ökar bland HB personer (i USA har HIV prevalensen ökat med 8 % per år sedan 2001). År 2011 rapporterades 106 fall av HIV i Sverige till följd av sexuell kontakt mellan två män. Detta motsvarar 23% av samtliga fall. Data för homosexuella kvinnor saknas då risken för smittoöverföring anses mycket liten. I Tanzania, en helt annan kontext, saknas tillförlitlig nationell data över HIV bland män som har sex med män. De enstaka undersökningar som gjorts belägger höga HIV siffror bland HB personer eller personer som har sex men någon utav samma kön men inte identifierar sig som homosexuell (runt 30%). Samtidigt visar forskningen att HB personer skräms bort från sjukvården på grund av ett kränkande och diskriminerande bemötande. Det här leder till ytterligare ohälsa för en redan utsatt grupp.

Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter. Resultat från detta projekt kommer att användas för att bygga större projekt som kan informera och övertyga hälsoplanerare och finansiärer om vikten av att prioritera HB grupper i kampen mot HIV och andra kroniska infektioner som påverkar möjligheterna till ett friskt och fullvärdigt liv. Innovativa och banbrytande urvalsmetoder och nära samarbete med HB grupper kan underlätta för hälsoforskningen även i miljöer där kriminalisering av homosexualitet vanligtvis utgör hinder för studiet av HB och samkönade sexuella handlingar. Data från projektet kan också användas för förespråkandet av avkriminalisering av homosexualitet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/07/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi