Behandling med naloxon i Skåne - effekt på narkotikarelaterad dödlighet och överdosrelaterade komplikationer

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Kliniskt och epidemiologiskt forskningsprojekt som syftar till att studera effekterna av nasalt naloxon på överdosdödlighet och icke-dödliga överdoskomplikationer samt effekterna på riskbeteende, överdoskunskap och insatser vid överdos. Projektet kommer att möjliggöra förskrivning av nasalt naloxon till ett större material av kliniska patienter med förhöjd risk för opioidöverdos och för att bevittna andras opioidöverdoser. Projektet kommer genom klinisk uppföljning att kunna utvärdera åtgärdens genomförbarhet och studera vilka parametrar i populationen som predicerar aktivt deltagande i naloxon-program och framgångsrik användning av naloxon. I en epidemiologisk design kommer projektet också att kunna studera hur naloxon-programmet påverkar dödliga och icke-dödliga opioidöverdoser. Projektet är finansierat av Region Skåne, som också är forskningshuvudman, i nära samarbete med Lunds universitet, Beroendecentrum Malmö och Infektionskliniken, SUS. Anders Håkansson (leg läkare, Beroendecentrum Malmö och professor, Lunds universitet) är huvudprövare för studien.
Kort titelNasalt naloxon för överdosprevention i Skåne
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/03/012023/03/01

Samarbetspartner

Fria nyckelord

  • överdos
  • mortalitet
  • naloxon
  • opioidberoende
  • substansbruksyndrom
  • sprutbyte
  • läkemedelsassisterad rehabiltiering vid opioidbereonde