Behandlingsförlopp, samsjuklighet, patientnöjdhet och uppföljning i en ny behandlingsmodell för alkoholberoende: Triangel-mottagningen Malmö

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/10/012017/12/31

Nyckelord

  • alkoholberoende
  • samsjuklighet