Belysa – miljöfaktorers inverkan på fotgängares och cyklisters beteende i skymning och mörker

Projekt: Forskning

Projektinformation

Kort titelBELYSA
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/04/012024/06/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut
  • Linköpings municipality
  • Lunds kommun