Projektinformation

Beskrivning

Advanced study Group (ASG) at the Pufendorf Institute for Advanced Studies

Populärvetenskaplig beskrivning

The ASG deals with the different dimensions of benefit sharing in connection with genetic resources. The starting point for the discussion is an identified lack of universally accepted definitions, goals and methods of benefit sharing that members of the scientific community - and wider stakeholder groups - can use.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2022/09/012023/05/31

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald