Mellan öst och väst. Ideologi, estetik och politik i musikrelationerna Sverige-DDR 1949-1989

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet syftar till att kartlägga och analysera musikrelationerna mellan Sverige och DDR 1949-1989 mot bakgrund av att det politiskt neutrala Sverige uppfattades som ett land som prioriterades i den
ideologiska kampen mellan öst och väst. Några av de analytiska nyckelbegreppen är utlandsriktad kulturpolitk, histoire croisée, kulturtransfer och socialistisk realism.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012018/12/31