Efter förbudet mot vissa neonikotinoider: Hur påverkas humlor av liknande bekämpningsmedel? En studie om effekter på beteende, förökning och viktiga pollineringstjänster

Projekt: Forskning

Sökresultat