Projektinformation

Beskrivning

BioMEL är ett kliniskt translationellt forskningsprojekt om ny diagnostik, prognos och behandlingsrespons för maligna melanom, från primärtumörer och dess differentialdiagnoser till metastaserad sjukdom.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/01/01 → …

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande