Mossbosättning under mellersta mesolitikum – Rönneholmsprojektet

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Ageröds och Rönneholms mossar med en totalomfattning av 12 kvadratkilometer bildar ett nordvästligt parti av Ringsjöbassängen i mellersta Skåne. Ny undersökningar igångsattes i mitten av 1990-talet på grund av torvtäkt. Mer än hundra små fyndplatser som består av en härd och lite avfall har identifierats och grävts ut. Omfattningen av dessa små läger är helt enastående.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1999/01/012012/12/31