Boost Brittle Bones Before Birth

Projektinformation

Kort titelBOOST B4
AkronymBOOSTB4
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/10/012022/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap