Projektinformation

Beskrivning

Forskargruppen studerar val av kirurgisk metod vid primär bröstcancerkirurgi (LR), riskfaktorer för lokalrecidiv (ENM) och rehabiliteringsbehov (MM/LR) efter primär kirurgi. Genom att systematiskt analysera sambandet mellan lymfkörtelmetastas och patient- och tumörrelaterade faktorer avser vi att ta fram ett kliniskt beslutsstöd som kan användas att skräddarsy axillens kirurgi. Projektet använder rutinmässigt insamlade faktorer och genomiska analyser i stora populationsbaserade kohorter. För att studera riskfaktorer för lokalrecidiv jämförs protein- och genuttryck i primärtumör och lokalrecidiv. De identifierade riskfaktorerna för lokalrecidiv kan möjliggöra ett individualiserat behandlingsval. Behov av stöd och rehabilitering varierar mellan individer efter primär bröstcancerkirurgi. Med syftet att optimera patienternas återhämtning, utvärderar vi effekten av en intervention baserad på systematisk screening av psykologisk belastning som underlag för individbaserad rehabilitering.
Kort titelBröstcancerkirurgi
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2000/01/03 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Kirurgi

Nyckelord

  • Bröstcancer
  • Kirurgi
  • Metastatisk
  • Kliniska studier
  • Klinisk Forskning
  • Cirkulerande tumörceller