Breathing life into a standard

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) förmedlas till allmänheten. Riktlinjer för HLR är intressanta att studera eftersom de utgör en standardiserad uppsättning handlingar som förmedlas på flera olika sätt, genom kurser, filmer, mobilapplikationer, broschyrer, bilder etc.

Jag intresserar mig för hur information och kunskap får mening genom social praktiker, hur riktlinjerna för HLR präglas av det sammanhang där de förmedlas och av de artefakter som ingår i förmedlingen. Studien tar sin utgångspunkt i de standardiserade riktlinjerna för hjärt-lungräddning och undersöker spänningen mellan det instrumentella budskapet, hur man gör hjärt-lungräddning, och de innebörder som uppstår då detta situeras i olika uttryck och sammanhang.

Syftet med avhandlingen är således att undersöka hur information om hjärt-lungräddning skapas i skärningspunkter mellan aktiviteter, människor och artefakter. Materialet studien bygger på är huvudsakligen insamlat genom observationer vid ett flertal kurser i HLR som vänder sig till allmänheten.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/09/012015/12/31