Stridsyxegraven – ett tema med många variationer

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Innehållet i en grav avspeglar på något sätt de handlingar som har genomförts vid gravsättningen; om detta är vi överens. Handlingarna bakom varje gravsättning är unika. Samtidigt, när vi tittar på spåren efter dessa handlingar under en begränsad tid och inom ett begränsat geografiskt område, skönjer vi mönster som upprepar sig. Likheter såväl som skillnader är av intresse här.

De begravningar som studeras ägde rum mellan 2800 och 2350 fKr. Dels är dessa gravar särskilt rika och mångfacetterade, dels uppträder de i många olika skepnader. Majoriteten förekommer som gravar under flat mark men det finns även exempel på begravningar i megalitgravar, främst i gången in till kammaren, som ju restes långt tidigare. Ytterst handlar det om likheter och skillnader och hur vi förklarar dessa: som kronologiska, sociala, slumpmässiga, könsmässiga, rituella, eller något annat.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012016/12/31