Cardiovascular and metabolic biomarkers of sepsis and septic shock

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/09/25 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård
  • Infektionsmedicin