Kategorisering som stödjer implementeringen av Universell utformning i Sverige

Projektinformation

Beskrivning

Sverige håller just nu på att göra Universell utformning till den huvudprincip som allt nytt som skapas i samhället ska följa. Införandet av Universell utformning skapar en spänning mellan två olika sätt att tänka och kategorisera: jämlik tillgänglighet som är till för alla, kontra utpekande tillgänglighet för särskilda målgrupper.

Med det här projektet vill vi öka vår kunskap om hur kategoriseringar går till, hur de skapar ojämlikhet, hur människor använder alternativa kategoriseringar för att istället uppmärksamma ojämlikheter och motverka diskriminering, Samt hur det går att skapa kategoriseringar som inte leder till ojämlikhet och stigmatisering.

Ett exempel på den sorts kategorisering som vi undersöker är skyltar, som i kombination med byggnader och andra fysiska utrymmen fungerar som ett sätt att dela upp och styra människor. Till exempel vilka entréer, toaletter, parkeringsplatser eller pendeltågsutrymmen som får användas av vem.

I projektet utforskar vi kategoriseringar som rör funktionsnedsättning, funktionshinder och genus i tre olika delstudier (DS):

DS1 undersöker kategorisering i text, i form av språkliga etiketter som ”person med funktionsnedsättning” eller ”cis-person”.

DS2 utnyttjar medborgarforskning för att samla in foton och kommentarer om kategoriserande skyltar i det publika, byggda rummet.

DS3 för samman och diskuterar utvalda fall från de två första delstudierna i workshopar i syfte att skapa kunskap och lösningar för hur kategorisering kan ske på ett sådant sätt så att det ligger i linje med och stödjer implementeringen av Universell utformning.
AkronymKatUU
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/12/012021/06/30

Finansiering

 • Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
 • Design
 • Annan samhällsbyggnadsteknik
 • Arkitektur

Nyckelord

 • Universell utformning
 • inkludering
 • kategorisering
 • funktionshinder
 • stadsutveckling
 • tillgänglighet
 • Certec
 • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments