Projektinformation

Beskrivning

CenCIP är en forskningsmiljö vid Lunds universitet som finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), i en första omgång mellan 2015 och 2020 och en förlängning för perioden 2021-2024. Forskningen vid centret bedrivs av forskare från olika olika avdelningar och institutioner vid Lunds universitet (www.cencip.lu.se)
Kort titelCentre for Critical Infrastructure Protection Research
AkronymCenCIP
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/09/012024/06/30

Fria nyckelord

  • Samhällsviktig verksamhete
  • Kritisk Infrastruktur
  • Critical Infrastructures
  • Centrumbildning
  • Center of Excellence
  • CenCIP
  • Vital Societal Functions
  • Lifeline systems