Projektinformation

Beskrivning

C3NiT utforskar nya teknikområden baserade på III-nitrid-teknik för att skapa effektivare kommunikationssystem och komponenter för kraftelektronik. Tillämpningarna är fundamentala för att reducera utsläpp av växthusgaser och samtidigt tillfredsställa samhällets ökande efterfrågan av trådlös kommunikation, el-mobilitet, samt integration av förnybara energikällor i elnätet.
AkronymC3NiT
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/11/212027/12/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Linköping University
 • Veeco SiC CVD Systems AB
 • Hexagem AB
 • Ericsson AB
 • Gotmic AB
 • Hitachi Energy Sweden AB
 • SAAB AB
 • Försvarets materielverk
 • SweGaN AB
 • United Monolithic Semiconductors GmbH
 • Volvo Personvagnar AB (Volvo Car Corporation)

Finansiering

 • Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla