Projektinformation

Beskrivning

Centrum för ledning i offentliga organisationer (CLOO) arbetar med att utveckla kunskap om ledning, organisering och styrning i offentliga sektorn.

Våra forskare har ett särskilt intresse för ledarskap, medarbetarskap, professioner, makt, kommunikation, styr- och organiseringsidéer och andra områden som är relaterade till ledning i offentliga organisationer.

Vår ambition är att på olika sätt undersöka, diskutera och sprida kunskap om hur tjänsteverksamheter inom offentlig sektor leds, styrs och organiseras.

Vi samverkar gärna i forskningsprojekt och erbjuder bland annat utbildning, forskningscirklar, öppna seminarier och webbinarier.
Kort titelCLOO
StatusEj startat