Att utmana genusstereotyper via virtuella pedagogiska agenter

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Utforskande av 'role modelling' och identifikation i kontexten web-baserad information om universitetsutbildningar. Hur påverkas gymnasiestudenter - kvinnor respektive män - i begrepp att välja högre utbildning av genusstereotyp vs. mindre genusstereotyp paketering av information.

Utforskande av 'role modelling' och identifikation i kontexten web-baserad information om universitetsutbildningar. Hur påverkas gymnasiestudenter - kvinnor respektive män - i begrepp att välja högre utbildning av genusstereotyp vs. mindre genusstereotyp paketering av information.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2006/01/012007/12/31