Laddinfrastruktursbehov för lätta och tunga fordon i Sverige

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet beräknar den totala samhällskostnaden för elektrifiering av vägtrafik genom att med avancerad trafikflödessimulering i MATSim utifrån scenarier för olika typer av laddinfrastrukturer modellera hur dessa används samt beräkna hur kostnaden för laddinfrastruktur och nödvändiga elektromobilitetsspecifika komoponenter och system i och utanför fordonen byggs upp. Hypotesen är att arbetet skall identifiera de lösningar som har störst totala samhälls- och miljönytta.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/07/012024/06/30