Projektinformation

Beskrivning

Detta forskningsprojekt utgår från en stor cohort bestående av barn med autism födda mellan 1997 och 2015 i Skåne. Vi undersöker miljöriskfaktorer, fysisk och psykisk komorbiditet och akademisk framgång bland denna grupp.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/09/12 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri