Projektinformation

Beskrivning

Varför hittar vi inte barnen som far illa? Många professioner som arbetar med barn och vuxna, såsom lärare, läkare, socialarbetare och sjuksköterskor är skyldiga att anmäla misstanke om att barn far illa. Trots detta är det flera barn varje år som dödas av sina föräldrar, eller som upptäcks när missförhållandena pågått under lång tid. Denna Advanced Study Group kommer att ställa frågan till personer från de olika verksamheterna där barn finns för att få hjälp att belysa frågan om varför vi inte hittar alla de som far illa. Vi kommer även att diskutera begreppet ”fara illa” som inte är helt definierat men som ligger till grund för orosanmälningarna.

Populärvetenskaplig beskrivning

Advanced Study Group, Pufendorfinstitutet, Lunds universitet
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/01/012020/12/31

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Barn
  • Barn i fara
  • Risk