Barns möte med myndigheter i barnahus

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

I Barnahus samverkar myndigheter (t ex socialtjänst, polis, åklagare, barnmedicin samt barn och ungdomspsykiatri) under ett tak kring misstänkta brott mot barn.
Barns möte med myndigheter i förhållande till barnperspektiv utforskas. Avhandlingen görs inom ramen för forskningsprojektet ”Barn i barnhus-tvärvetenskaplig studie ur barnperspektiv” vid Forskningsplattformen ”Hälsa i Samverkan”, Högskolan Kristianstad.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/10/01 → …

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Barnahus
  • Brottsutsatta barn
  • Trygghetspersoner