Projektinformation

Beskrivning

Konsolidering av starkt forskningsområde vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Populärvetenskaplig beskrivning

Samtiden ger gott om exempel på att våra samhällen ständigt står inför nya utmaningar, lokalt, nationellt och globalt. Vissa samhällsutmaningar är förutsägbara, andra är oväntade. En nödvändig individuell, kollektiv, politisk och samhällelig förmåga för att ta sig an dessa utmaningar är förmågan till anpassning. Nyckeln till en långsiktigt hållbar anpassningsförmåga ligger i den individuella och kollektiva psykologiska och sociala resiliens (motståndskraft) som vi förmår skapa hos dem som utgör grunden för morgondagens samhälle: våra barn. Men vi måste också bygga resiliens i de system och strukturer som stödjer barnen och deras utveckling - rättsliga, politiska eller andra. Forskning som bedrivs inom SamFak är unikt lämpad att ta sig an och, genom vetenskap och policy, stärka barns resiliens. Vårt nätverk samlar forskare som besitter en kombination av nödvändiga perspektiv och kompetenser för att på vetenskaplig grund ta fram ny kunskap för att säkra att barns röster blir hörda, att deras rättigheter säkerställs i större utsträckning, och att barn får utvecklas fritt efter sina egna förutsättningar, till adaptiva, resilienta individer med stark delaktighet och tillhörighet i samhället.
Kort titelBarns röst, rättigheter och utveckling
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/05/01 → …