Kinesisk-svensk databas och ordbok

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Databasen omfattar för närvarande ca 76 000 uppslagsord (lemma). De olika lexemen inom varje lemma sorteras efter ordklass och förses i förekommande fall med fackbeteckning. Ett experimentellt lexikon på ca 10 000 lemma togs fram år 2000. Idag är drygt 40 000 lemma färdigredigerade och kommer att ingå i ett kinesisk-svenskt lexikon som utkommer under våren 2011. Arbete med att ta fram ett mera omf
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1992/01/012011/12/31